Описание на управлението и координацията в процеса на деинституционализация.
Връзки със сайтове на партньорски организации.