Лични истории

Две години истинско детство в ЦНСТ Атия

Времето мерим с години и кръговрата на сезоните и обикновено ставаме по-големи, по-мъдри и по-добри. За децата от центъра за настаняване от семеен тип в село Атия времето мерим с две години истинско детство. От 2013 г. нашата къща е пълна с детски смях и усмивки. Няма човек, който да се е докоснал до нас и да не е оставил частица от сърцето си. Хората от община Созопол и всички наши приятели градят щастливото детство на единадесет деца от ЦНСТ.

Снимки от празника в ЦНСТ Атия