Проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“

Сборник с добри практики в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия

Фондация „За нашите деца“

Социална работа в ЦОП „Света София“ по превенция на изоставянето на ниво родилно отделение

Курсове-демонстрации „Първи грижи за новороденото“

Програма „Ранна детска интервенция“

Фондация „Карин дом“

Сборник с добри практики за приобщаване на деца със специални образователни потребности

Сдружение „Еквилибриум“

Как се създава Център на най-добра практика при предоставянето на интегрирани социални услуги? – КСУДС Русе

Сдружение „Съучастие“

Предоставяне на социалната услуга „приемна грижа“ – модел на Сдружение „Съучастие“ и ОЗД Варна

Български център за нестопанско право

Мостове: партньорство в стратегии и действие

АРК България

Преобразяване живота на децата – деинституционализация на услугите за деца в Стара Загора

По пътя към промяната – развиване на услугата „приемна грижа“ в Стара Загора“приемна грижа“ в Стара Загора