Ресурсите, които са предназначени да обсужват практиката: методки, описания на добри практики и множество издания.