Социална работа по законите на семейната система (ОКМД в ролята на добрия възрастен), 2015 г.
В това свое издание неправителствената организация „Надежда и домове за деца“ описва замисъла и създаването на Областни координационни механизми по деинституционализация (ОКМД) в България. Представена е обучителната програма за координационните механизми, както и много случаи от практиката им. Текстовете в сборника са на Людмил Стефанов, Георги Симеонов и Галина Бисет.

Какво ни казват закритите домове за деца?, 2013 г.
Разказ и оценка на силните страни на закриването на дома за медико-социални грижи за деца в гр. Тетевен, дома за деца с умствена изостаналост “Св. Петка “ в с. Могилино и дома за деца с умствена изостаналост в с. Горна Козница, представени от „Ноу-хау ценър за алтернативна грижа за деца“. Автори са д-р Галина Маркова (Нов български университет) и проф. Андрю Билсън (Университет Централен Ланкашир, Великобритания).

Създаване на нови хоризонти за децата от ДДУИ с. Горна Козница, 2012 г.
Фондация „Сийдър” споделя своя опит от закриването на дома за деца и младежи с увреждания в с. Горна Козница – планирането и подготовката за промяната, преместването на децата и младежите в нови услуги и адаптацията с акцент върху гарантирането на качеството на грижата и устойчивостта на промяната. Автори на текста са Линдзи Солцгивър, Маргарита Пармакова и Ирина Папанчева.

Преобразяване живота на децата – деинституционализация на услугите за деца в гр. Стара Загора, 2009 г.
Екипът на АРК България представя своя тригодишен опит, натрупан чрез програма за планиране и осъществяване на модел за деинституционализация в Стара Загора. Включени са и полезни приложения, които предлагат кратка справка за някои ключовите заглавия, свързани с детското развитие и влиянието на институционализацията върху децата; примерен механизъм за изготвяне на анализ и оценка на нуждата от превантивни и алтернативни услуги на областно и общинско ниво; механизъм за оценка на деца, планиране на грижата и подготовка на деца за преместване; описание на мястото на супервизията в социалната работа и др.

По пътя към промяната – развиване на услугата „приемна грижа“ в гр. Стара Загора, 2009 г.
В тази публикация екипът на АРК България разказва за планирането и реализирането на услугата приемна грижа в рамките на своята програмата за деинституционализация. Описани са философията и основните етапи в развитието на услугата на база на опита и уроците от практиката на АРК в България.

Гледни точки към закриването на институциите в с. Широка лъка и гр. Кюстендил /на английски език/