Видео галерия

„Детство за всички“ – филм, създаден по проект „Детство за всички“

„Мамо, прибрах се“ – филм, създаден по проект „Детство за всички“

„Танцуващата с тигри“ – филм, създаден по проект „Детство за всички“

Как се променя животът на децата в центъра от семеен тип в Атия?

Социализация и интеграция на деца с увреждания в село Атия

Репортаж за живота на младежите в Защитено жилище – гр. Благоевград

Клип на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за процеса на деинституционализация

Клип на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за процеса на деинституционализация

Клип на Проект „Подкрепа“

Клип на Проект „Подкрепа“

Клип на Проект „Подкрепа“

Клип на Проект „Подкрепа“

Клип на Проект „Подкрепа“

Клип на Проект „Подкрепа“

Клип на Проект „Детство за всички“