iphone_6_new

Приоритетите и следващите стъпки в процеса на деинституционализация обсъждат експерти от пет министерства

 

Постигнатите резултати в изпълнението на шестте проекта, чрез които се реализира Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, анализират на финална работна среща управляващите екипи проектите. Тя се организира в рамките на изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето и финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“ проект „Подкрепа“, който подпомага ресурсно процеса на деинституционализация и обезпечава цялостната му координация и комуникация. Целта е, на база на натрупания в последните 5 години опит, да бъдат изведени основните предизвикателства, приоритетите и необходимите стъпки за продължаване на изпълнението на Националната стратегия.

„В България се случва нещо уникално, нещо, което се прави за първи път. Промяната, която се извършва в социалната система в страната, не се ограничава само в проектите. Те са един от инструментите за постигане на целта – осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на децата и младежите, и връщане на децата от специализираните институции към живот в общността“, каза при откриването на срещата председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. „С обединените усилия на държавните институции, неправителствените организации и местните власти, за 5 години успяхме да изградим нова мрежа от услуги за деца и младежи, промяната не е само в инфраструктурата, създадена бе и мрежа от специалисти. Сега пред нас най-голямото предизвикателство е да насочим действията си така, че да гарантираме правата на всяко дете“, допълни г-жа Жечева.

Read more

1800 деца и младежи с увреждания от институциите получиха шанс за по-добър живот, благодарение на проект „Детство за всички“

DSC02358 Резултатите от изпълнението на проекта на Държавна агенция за закрила на детето „Детство за всички“ и предизвикателствата пред процеса на деинституционализация на децата с увреждания бяха представени на конференцията „Малките стъпки към голямата промяна“. С изпълнението на проекта се промени живота на близо 1800 деца и младежи с увреждания, които напуснаха институциите. 1172 от тях вече получават грижи съобразно нуждите и потребностите си в 121 центъра за настаняване от семеен тип и 16 защитени жилища в 72 общини. 61 деца и младежи откриха отново своите семейства и се върнаха вкъщи, други възстановиха връзките с родителите си, прекъснати с десетилетия. 279 деца бяха осиновени в страната и чужбина, а 56 са настанени в приемни семейства. Към днешна дата в 9 от съществуващите през 2010 г. 24 дома за деца с увреждания няма нито едно дете или младеж, 7 от тях са закрити. До края на 2015 г. ще бъдат закрити всички. „Какво е Деинституционализацията – да признаем уникалността и достойнството на различния и да работим за това. Всяко дете има своите права и потенциал, които излизат извън характеристиката „дете с увреждане“ и всички ние сме длъжни да направим всичко възможно те да бъдат реализирани. Закриването на институциите не е самоцел, а дългосрочен процес на социална промяна. И означава промяна в мисленето, в поведението на хората, в разбирането на системите, в институциите, промяна във всеки един от нас. Ние направихме първата и най-важна крачка в процеса на деинституционализацията. Ние създадохме основите на българският модел на новата грижа за деца.“, заяви в изявлението си при откриването на конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Read more