Entries by banko

План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г.

Основни аспекти от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ 2016-2020 г. Мерки за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда; Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните […]

ДАЗД разработи Практически насоки за работещите в новите услуги ЦНСТ

През 2015 и 2016 г. екипът на Държавната агенция за закрила на детето усилено извършва проверки и мониторинг върху дейността на социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип. Наблюденията са върху качеството на живот и грижа за децата в новите услуги и спазването на техните права, както и върху други […]

Председателят на ДАЗД: „Интересът на децата е най-важният от всички“

Председателят на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова взеха участие в годишната национална конференцията под наслов „Заедно“. Тя беше организирана от сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“ и е посветена на съвместната работа като успешен модел. „За мен интересът на децата е най-важният от всички интереси […]

Председателят на ДАЗД: Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост

                        Процесът на деинституционализация е повод за национална гордост. Той обедини всички, ангажирани с правата на децата, и се превърна в кауза на съмишленици“, заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която откри конференцията „Процесът на деинституционализация – напредък […]

Адаптацията и ежедневието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Пловдив

                              Как се промени животът на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги, обсъдиха експерти от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ c ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  […]

Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена на среща в гр. Бургас

Промяната в живота на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги, обсъди председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева c ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални  услуги за деца от Югоизточен район за планиране – областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В срещата участваха […]

Изготвен е Пети мониторингов доклад за деинституционализацията на грижата за деца

Постоянната експертна работна група по деинституционализация прие Петия мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р. България”. Докладът отчита изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода от 01 юли 2014 г. до 31 декември […]

ЦНСТ с. Атия – ново качество на живот за децата и младежите с увреждания

„За три години скептицизмът, с който открихме Центъра за настаняване от семеен тип в с. Атия, се превърна в оптимизъм, оптимизъм за бъдещето на децата, които живеят в него, за смисъла от съществуването на този нов тип услуга. Тези деца и екипът на центъра ни мотивират да развиваме социалната политика на общината и да разкриваме […]

Развитието на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдено на среща в гр. Варна

    Работна среща за обсъждане на развитието и напредъка на децата и младежите с увреждания, изведени от специализирани институции и настанени в новите резидентни услуги, създадени по проект „Детство за всички“, проведе в гр. Варна председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева. В срещата участваха ръководителят на Фондация „Лумос“ […]

Председателят на ДАЗД дискутира с доставчици на социални услуги новите мерки за деинституционализация на грижата за деца

                        „Качествената промяна в грижата за деца зависи преди всички от вашата активност“, с тези думи се обърна към участниците в ХІ-ия национален форум на доставчиците на социални услуги председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Пред делегатите тя представи основните принципи и целите, по […]